شماره اطلاعات پرواز فرودگاه ها چیست ؟

 

اطلاعات تماس فرودگاه مهر آباد

--------------------------------------

 

شماره های تماس با فرودگاه بین المللی مهرآباد
اطلاعات پرواز 199
مرکز تلفن 61021
سامانه پیامک

3000199

سایت : mehrabad.airport.ir

اطلاعات تماس فرودگاه بین المللی امام خمینی

----------------------------------------------------

ایمیل: ikia@airport.ir

herasat@ikac.ir


تلفن تماس فرودگاه :51001-021

09633

021-5100118

سامانه پیامکی روابط عمومی وامور بین الملل

10009633

سایت : ikia.airport.ir

اطلاعات تماس فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد

----------------------------------------------------------

 

آدرس  مشهد بلوار فرودگاه - فرودگاه شهید هاشمی نژاد

ایمیل  :   MHD.info@airport.ir

تلفن اداره کل : 33400001-051

سایت : mashhad.airport.ir

اطلاعات تماس فرودگاه اصفهان

---------------------------------------

 

روابط عمومی 35275063-031

دفتر مدیرکل: 35275060-031

نمابر: 35275062-031 

اطلاعات پرواز: 199

Email: Info@isfahan.airport.ir

WebSite:isfahan.airport.ir