اگر در پرواز چارتر دچار مشکل شوم باید چه کار کنم ؟

اگر به دلیل اخلال در سیستم آژانس چارتر کننده و وارد نشدن اطلاعات در سیستم ایرلاین با وجود خرید بلیط , مسافر مجبور به خرید بلیط جدید شود تی سان تا دو برابر قیمت بلیت خریداری شده ضمانت خسارت می نماید . نگران نباشید تی سان در همه مراحل همراه شماست .