آیا باید در پرواز های داخلی هم کارت شناسایی ارائه کنم ؟

بله, ارائه کارت شناسایی عکس دار برای کلیه مسافران حتی نوزادان زیر 2 سال الزامی است . به دلیل الکترونیکی شدن بلیط ها ارائه بلیط برای پروازهای سیستمی الزامی نیست و پس از خرید بلیط و دریافت رفرنس و شماره بلیط نام شما در لیست ایرلاین ثبت می گردد .